Monthly Archives: September 2013

Apa itu Pendapatan sesaham/Earning Per Share (EPS)?

Pendapatan sesaham bertindak sebagai petunjuk daripada keuntungan syarikat.

Ia Dikira sebagai:

Earnings Per Share (EPS)

Pendapatan sesaham secara amnya dianggap sebagai pembolehubah yang paling penting dalam menentukan harga saham ini. Ia juga merupakan komponen utama yang digunakan untuk mengira nisbah penilaian harga-pendapatan. Continue reading