Monthly Archives: February 2014

Pemain Saham & Cash Flow @ Penyata Aliran Tunai

Pemain Saham & Cash Flow @ Penyata Aliran TunaiMain Saham | Penyata aliran tunai merupakan satu rekod perniagaan ‘aliran masuk dan aliran keluar tunai dalam tempoh masa. Biasanya, penyata aliran tunai memberi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan wang tunai yang berikut:

  1. Operasi Aliran Tunai (OCF): Tunai dijana daripada operasi perniagaan sehari-hari
  2. Tunai daripada pelaburan (CFI): Wang tunai digunakan untuk melabur dalam aset, dan juga hasil daripada penjualan perniagaan yang lain, peralatan atau aset jangka panjang
  3. Tunai daripada pembiayaan (CFF): Tunai dibayar atau diterima daripada pengeluaran dan pinjaman dana

Continue reading