Monthly Archives: April 2014

Kelebihan Membuat Penyata Kewangan Peribadi

penyata kewangan main sahamTips Main Saham: Kelebihan Membuat Penyata Kewangan Peribadi

Tidak ramai rakyat Malaysia yang membuat penyata kewangan peribadi. Selalunya kita memberi alasan sibuk walhal membuat penyata kewangan amat senang dan penting walaupun bukan kerana anda ingin main saham. Apakah kelebihannya:

  1. Mengetahui kedudukan kewangan sebenar
  2. Asas membetulkan kedudukan kewangan kita
  3. mengukur kemajuan kewangan kita
  4. Menyusun semula kewangan jika liabiliti over aset
  5. Mengawal perbelanjaan