Apa itu Pendapatan sesaham/Earning Per Share (EPS)?

Pendapatan sesaham bertindak sebagai petunjuk daripada keuntungan syarikat.

Ia Dikira sebagai:

Earnings Per Share (EPS)

Pendapatan sesaham secara amnya dianggap sebagai pembolehubah yang paling penting dalam menentukan harga saham ini. Ia juga merupakan komponen utama yang digunakan untuk mengira nisbah penilaian harga-pendapatan.

Sebagai contoh, menganggap bahawa syarikat yang mempunyai pendapatan bersih sebanyak $ 25 juta. Jika syarikat itu membayar $ 1 juta dalam dividen lebih suka dan mempunyai 10 juta saham bagi setengah tahun dan 15 juta saham untuk separuh yang lain, EPS akan menjadi $ 1,92 (24 / 12.5). Pertama, $ 1 juta ditolak daripada pendapatan bersih untuk mendapat $ 24 juta, maka purata wajaran diambil untuk mencari bilangan saham tertunggak (0.5 x 10M + 0.5 x 15m = 12.5 juta).

Satu aspek penting dalam EPS yang sering diabaikan adalah modal yang diperlukan untuk menjana pendapatan (pendapatan bersih) dalam pengiraan. Dua syarikat boleh menjana jumlah EPS yang sama, tetapi seseorang itu boleh berbuat demikian dengan ekuiti kurang (pelaburan) – syarikat yang akan menjadi lebih cekap dengan menggunakan modal untuk menjana pendapatan dan, semua perkara-perkara lain adalah sama, akan menjadi “lebih baik” syarikat. Pelabur juga perlu sedar manipulasi pendapatan yang akan memberi kesan kepada kualiti jumlah pendapatan. Ia adalah penting untuk tidak bergantung kepada mana-mana satu langkah kewangan, tetapi untuk menggunakannya sempena analisis penyata dan langkah-langkah lain.
QUOTA HARGA RM29 TELAH TAMAT !!!


HARGA AKAN DI NAIKKAN LAGI DLM MASA TERDEKAT !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *