Category Archives: Fundamental Analisis

Pemain Saham & Cash Flow @ Penyata Aliran Tunai

Pemain Saham & Cash Flow @ Penyata Aliran TunaiMain Saham | Penyata aliran tunai merupakan satu rekod perniagaan ‘aliran masuk dan aliran keluar tunai dalam tempoh masa. Biasanya, penyata aliran tunai memberi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan wang tunai yang berikut:

  1. Operasi Aliran Tunai (OCF): Tunai dijana daripada operasi perniagaan sehari-hari
  2. Tunai daripada pelaburan (CFI): Wang tunai digunakan untuk melabur dalam aset, dan juga hasil daripada penjualan perniagaan yang lain, peralatan atau aset jangka panjang
  3. Tunai daripada pembiayaan (CFF): Tunai dibayar atau diterima daripada pengeluaran dan pinjaman dana

Continue reading

Apa itu Pendapatan sesaham/Earning Per Share (EPS)?

Pendapatan sesaham bertindak sebagai petunjuk daripada keuntungan syarikat.

Ia Dikira sebagai:

Earnings Per Share (EPS)

Pendapatan sesaham secara amnya dianggap sebagai pembolehubah yang paling penting dalam menentukan harga saham ini. Ia juga merupakan komponen utama yang digunakan untuk mengira nisbah penilaian harga-pendapatan. Continue reading

Apa itu Income Statement?

Pemain saham & Income Statement @ Penyata Pendapatan
Walaupun kunci kira-kira yang mengambil pendekatan snapshot dalam memeriksa perniagaan, penyata pendapatan mengukur prestasi syarikat pada satu tempoh masa tertentu. Secara teknikal, anda boleh mempunyai kunci kira-kira selama sebulan atau lebih sehari, tetapi anda akan dapat melihat syarikat-syarikat awam melaporkan suku tahunan dan tahunan. Continue reading

Main Saham Kena Tahu Balance Sheet @ Kunci Kira-kira

Balance-Sheet main sahamBagi pemain saham yang menggunakan fundamental analisis, balance sheet @ kunci kira-kira merupakan satu rekod syarikat aset, liabiliti dan ekuiti pada masa tertentu. Kunci kira-kira dinamakan oleh fakta bahawa baki struktur kewangan perniagaan itu mengikut cara yang berikut:

Assets = Liabilities + Shareholders\’ Equity

Continue reading

Persoalan Yang Harus Dijawab Utk Main Saham!

Apabila bercakap mengenai saham, analisis fundamental adalah teknik yang cuba untuk menentukan nilai cagaran ini dengan memberi tumpuan kepada faktor-faktor asas yang memberi kesan kepada perniagaan sebenar syarikat dan prospek masa depannya. Pada skop yang lebih luas, anda boleh melakukan analisis fundamental di industri atau ekonomi secara keseluruhannya. Istilah ini hanya merujuk kepada analisis kesejahteraan ekonomi entiti kewangan berbanding dengan hanya pergerakan harga. Analisis fundamental berfungsi untuk menjawab soalan-soalan seperti: Continue reading