Main Saham- Apakah ‘Penny Stock’?

Penny Stock bagi pemain saham biasanya berdagang di luar bursa pasaran utama pada harga yang agak rendah dan mempunyai permodalan pasaran kecil. Saham-saham ini pada umumnya dianggap sangat spekulatif dan berisiko tinggi kerana kekurangan liquidity mereka, spread bid-ask besar, permodalan kecil dan pendedahan yang terhad.

Istilah Penny Stock telah berkembang dengan pasaran di kalangan pemain saham. Pada masa lalu, Penny Stock ialah saham yang didagangkan kurang daripada satu dolar sesaham. Walau bagaimanapun, SEC telah mengubahsuai definisi untuk memasukkan semua dagangan saham di bawah $ 0.5.

Sebahagian besar Penny Stock tidak diperdagangkan di bursa pasaran utama. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa syarikat besar, berdasarkan permodalan pasaran, perdagangan di bawah $ 0.5 setiap saham di bursa utama. Penny Stock yang biasa adalah syarikat kecil dengan saham yang sangat cair dan spekulatif. Syarikat ini umumnya tertakluk kepada syarat penyenaraian terhad dan piawaian pengauditan dan pengawalseliaan yang lebih sedikit.
QUOTA HARGA RM29 TELAH TAMAT !!!


HARGA AKAN DI NAIKKAN LAGI DLM MASA TERDEKAT !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *