Tag Archives: asset

Tips Main Saham: Maklumat Kewangan Syarikat Yang Wajib Tahu

Bagi pelabur saham, kita wajib menyelidik beberapa informasi kewangan syarikat sebelum kita ingin membeli saham tersebut. Informasi ini kemudiannya digunakan untuk menganalisis samada kaunter syarikat tersebut berpotensi untuk naik atau turun. Antara info yang wajib saya kumpul ialah: Continue reading

Tips Main Saham: Penyata Aset & Liabiliti

Artikel ini adalah kesinambungan daripada “persiapan sebelum melabur“. Penyata aset & liabiliti persendirian penting bagi pemain saham untuk senarai semua income, harta & hutang. Penyata ini boleh dibuat ringkas untuk membolehkan kita memahami kedudukan kewangan peribadi. Untuk  merangka penyata aset & liabiliti, 3 komponen penting haruslah difahami: Continue reading